RIVIERENBUURT
 
info@derivierenbuurt.nl

Bestuur


Het bestuur van buurtvereniging Rivierenbuurt bestaat uit de onderstaande leden.

Lid

FunctieRenée Blauw

- voorzitterHenk Harmsma

- secretarisJaap Sluiman

- penningmeesterAnne van Guldener

- algemeen bestuurslid
- groen

(aftreden 2021)


Paul Monninkhof

- algemeen bestuurslid
- contactpersoon stationsgebied

(aftreden 2021)


Almar Dijkstra

- algemeen bestuurslidArend Sikkema

- algemeen bestuurslid
- groen