RIVIERENBUURT
 
info@derivierenbuurt.nl

Documenten

Hieronder staan stukken van en over de bewonersorganisatie (tot 2022 buurtvereniging). 

Financiële stukken

Begroting 2024.pdf (425.93KB)
Begroting 2024.pdf (425.93KB)
Balans 2023.pdf (425.93KB)
Balans 2023.pdf (425.93KB)
Begroting 2023.pdf (426.33KB)
Begroting 2023.pdf (426.33KB)


ALV


Nieuwsbrieven


Statuten

Statuten 2022
Afschrift notariële akte statutenwijziging 30-3-2022
Statuten (afschrift akte statutenwijziging 30-3-2022).pdf (991.24KB)
Statuten 2022
Afschrift notariële akte statutenwijziging 30-3-2022
Statuten (afschrift akte statutenwijziging 30-3-2022).pdf (991.24KB)


Stukken over de Rivierenbuurt

Verbindingsprogramma Rivierenbuurt
In 2022 is door de bewonersorganisatie een verbindingsprogramma opgesteld met een lijst van aandachtspunten voor de buurt. De bewonersorganisatie beschouwt deze lijst als een belangrijke basis voor gesprekken met de gemeente over de ontwikkeling van de buurt in relatie tot de grote projecten die in en rond de buurt plaatsvinden zoals.de herontwikkeling van het stationsgebied met bijbehorend Spoorkwartier en de ring zuid.
Verbindingsprogramma Rivierenbuurt.pdf (305.56KB)
Verbindingsprogramma Rivierenbuurt
In 2022 is door de bewonersorganisatie een verbindingsprogramma opgesteld met een lijst van aandachtspunten voor de buurt. De bewonersorganisatie beschouwt deze lijst als een belangrijke basis voor gesprekken met de gemeente over de ontwikkeling van de buurt in relatie tot de grote projecten die in en rond de buurt plaatsvinden zoals.de herontwikkeling van het stationsgebied met bijbehorend Spoorkwartier en de ring zuid.
Verbindingsprogramma Rivierenbuurt.pdf (305.56KB)
Notitie gemeente leefbaarheid Rivierenbuurt 15-07-2021
Notitie gemeente over Leefbaarheid De Rivierenbuurt.pdf (696.55KB)
Notitie gemeente leefbaarheid Rivierenbuurt 15-07-2021
Notitie gemeente over Leefbaarheid De Rivierenbuurt.pdf (696.55KB)
Wijkperspectief Rivierenbuurt-Herewegbuurt 2013
In 2013 werd een buurtvisie opgesteld voor de Rivierenbuurt. Hieruit zijn destijds een aantal co-creatieprojecten voortgekomen, waarbij de buurt deels werd aangepakt. In 2022 is deze visie als onderlegger gebruikt voor de werkgroep leefbaarheid.
Wijkperspectief Rivierenbuurt-Herewegbuurt 09-2013.pdf (2.29MB)
Wijkperspectief Rivierenbuurt-Herewegbuurt 2013
In 2013 werd een buurtvisie opgesteld voor de Rivierenbuurt. Hieruit zijn destijds een aantal co-creatieprojecten voortgekomen, waarbij de buurt deels werd aangepakt. In 2022 is deze visie als onderlegger gebruikt voor de werkgroep leefbaarheid.
Wijkperspectief Rivierenbuurt-Herewegbuurt 09-2013.pdf (2.29MB)