RIVIERENBUURT
 
info@derivierenbuurt.nl

Actiegroep tegen ovonde Brailleweg/Hoornsediep

Aanpak Ring Zuid heeft een nieuw ontwerp gepresenteerd voor een verkeersplein Brailleweg nabij het Julianaplein. Het betreft een zogeheten ovonde: een langwerpige rotonde, die met name is bedoeld om de doorstroming van het autoverkeer van en naar het toekomstige Julianaplein te bevorderen. Dit ontwerp is een aanpassing voor de eerder geplande afwikkeling van het autoverkeer en zorgt er onder andere voor dat de weg dichter bij de Julianaflat aan het Hoornsediep komt te liggen. Meer informatie hierover staat hier.

Als buurt vinden we het een zeer slecht plan dat voetgangers en fietsers in de toekomst gelijkvloers moeten kruisen met het autoverkeer alhier (Hoornsediep, Brailleweg, Emmaviaduct). Mede omdat deze fietsroute voor de hele stad, de Rivierenbuurt en de Grunobuurt onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding is. Veel scholieren en andere fietsers maken hier dagelijks gebruik van. Het is dé aansluiting op de Muntingbrug vanuit de Rivierenbuurt.

Bewoner Maarten Krommendijk heeft daarom het initiatief genomen om een actiegroep op te richten (bijvoorbeeld in de vorm van een comité) om het huidige plan voor deze ovonde dusdanig te laten aanpassen zodat er ofwel een nieuwe tunnel komt, of de huidige fietstunnel (in de volksmond ‘Walvistunnel’ of ‘Amaliatunnel’ genoemd) blijft bestaan.

De bewonersorganisatie Rivierenbuur wil dit initiatief ondersteunen. Heb je belangstelling om hierin mee te doen of er eens samen over te praten? Stuur dan een mail met gegevens naar info@derivierenbuurt.nl. Dan zal de bewonersorganisatie deze doorzetten naar Maarten.