RIVIERENBUURT
 
info@derivierenbuurt.nl

Werkgroep Leefbaarheid

Onderzoek van de gemeente (monitor leefbaarheid) heeft uitgewezen dat de leefbaarheid van de Rivierenbuurt hier en daar onder druk staat. Om deze ontwikkeling tegen te gaan hebben gemeente, stichting WIJ en het bestuur van de bewonersorganisatie van de Rivierenbuurt  (voorheen buurtvereniging) samen begin 2022 een nieuwe werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep wil voortborduren op het in 2013 opgestelde wijkperspectief voor onze buurt (te vinden onder 'documenten').

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, WIJ en de buurt en komt één keer per maand bijeen. De werkgroep heeft als taak concrete projecten uit te voeren die ten goede komen aan de leefbaarheid van de Rivierenbuurt. Te denken valt bijvoorbeeld aan vergroening van de buurt (werkgroep Groen), verkeersveiligheid en duurzaamheid. Met direct omwonenden wordt overlegd alvorens de werkzaamheden concreet worden uitgevoerd.

 Er ligt inmiddels een richtinggevende lijst met diverse concrete activiteiten. Voor 2022 en 2023 wordt onder andere gefocust op:

  1. het opstarten van een project voor de vergroening van het plein voor de Rivierenstede in samenwerking met betrokken partijen.
  2. het voorbereiden van een pilot waarbij fietsen op de weg worden geparkeerd in plaats van op het trottoir
  3. het aanleggen van een bloeiend grasland op een van de taluds van de slinger aan de Dinkelflat
  4. het aanleggen van een zogeheten floatland (drijvend groen eiland) in de Dinkelvijver
  5. het plaatsen van een verkeersbord “Fietsers te Gast” bij het Fongerspad en zo mogelijk verbetering van de verlichting van het pad

Er zijn uiteraard nog veel meer ideeën die we hier niet allemaal kunnen noemen. De bovengenoemde lijst is onderhevig aan veranderingen.

Doe mee!

De gemeente heeft voor 2022 een budget van 20.000 euro beschikbaar gesteld. Als dit geld niet wordt opgemaakt, komt het niet ten goede aan onze buurt. Als de buurt de handen uit de mouwen steekt, wordt de komende jaren wederom geld beschikbaar gesteld. De buurt moet het dus zelf doen: ideeën aandragen, meedenken, anderen activeren en meewerken aan de realisatie. De gemeente faciliteert alleen als de buurt actief is!

Voorlopig heeft het bestuur zitting in de werkgroep. Maar het zou fantastisch zijn als 3 of 4 andere buurtbewoners de plaats van het bestuur innemen. Aanmelden kan via info@derivierenbuurt.nl.  Een mooie kans om actief te worden in de buurt, lekker concreet bezig te zijn en met geld om de plannen uit te voeren. Wat wil je nog meer? Meld je dus aan!

Alle ideeën zijn welkom! Als je geen tijd hebt om in de werkgroep plaats te nemen, maar wel goede ideeën hebt, meldt het dan ook via bovengenoemd emailadres.