RIVIERENBUURT
 
info@derivierenbuurt.nl

Planvorming

Hieronder staan een aantal historische en toekomstige plannen die een link hebben met onze buurt. 

  • 2010: Bestemmingsplan Oud Zuid: Kaart en Toelichting op Ruimtelijke Plannen. De Rivierenbuurt valt onder dit plangebied
  • 2016: Bestemmingsplan Hoofdstation Groningen: Kaart en toelichting op Ruimtelijke Plannen.
  • 2020: Groenplan (heel Groningen) bij de Gemeente Groningen
  • 2021: Mobiliteitsvisie (heel Groningen) bij de Gemeente Groningen
  • 2021: Gebiedsvisie Helpman-Noord (met o.a. de Papiermolen en omgeving) bij de Gemeente Groningen

Voor de plandocumenten van Aanpak Ring Zuid wordt verwezen naar de website.